Fót Café - Fót képes magazinja, Fóti hírek, Események Fóton, Képek Fótról, Fót városi videók
Aktuális szám
Korábbi számok

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/12

2014/11

2014/09

2014/07

2014/06

2014/05

2014/04

2014/03

2014/02

2014/01

2013/12

2013/11

2013/10

2013/09

2013/08

2013/07

2013/06

2013/05

2013/04

2013/03

2013/02

2013/01

2012/12

2012/11

2012/10

2012/09

2012/07

2012/06

2012/05

2012/04

2012/03

2012/02

2012/01

2011/12

2011/11

2011/10

2011/09

2011/07

2011/06

2011/05

2011/04

2011/03

2011/02

2011/01

2010/12

2010/11

2010/10

2010/09

2010/07

2010/06

2010/05

2010/04

2010/03

2010/02

2010/01

2009/12

2009/11

2009/10

2009/09

2009/07

2009/06

2009/05

2009/04

2009/03

2009/02

2009/01

2008/12

2008/11

2008/10

2008/09

2008/07

2008/06

2008/05

2008/04

2008/03

2008/02

2008/01

2007/12

2007/11

2007/10
Fót Sportja Fót Café Fotógalériák Fót Café Videók


 

 

 

Hőtérkép

Szubjektív búcsú a költőtől

2008-06-24 09:38:54

Szépirodalmi hasábok

Szubjektív búcsú a hit és szeretet költőjétől

Amikor 2007 őszén elindult lapunk, Zsigri Józsefné telefonált először: „Pistikém, lehetne benne irodalom is.” „Azon leszek, Irénke néni”, feleltem. A rovat üzemel, s régóta terveztem Zsigri Józsefné bemutatását is, de ezt már csak megkésve pótolhatom – mert a nálunk magasabb erő akarata szomorú aktualitást ad soraimnak...

Irénke néni a kereskedelemben ledolgozott aktív évei után, nyugdíjasként fogott tollat, hogy megverselje élete és környezete kisebb rezdüléseit vagy nagyobb eseményeit, emlékeit, reményeit, szeretetteljes emberi viszonyait, mély Isten-hitét. Népköltőként aposztrofálta magát, az egyszerű emberek gondjainak és örömeinek szószólójaként, s derűs személyiségével üde színfoltjává vált a fóti irodalmárok társaságának, műsorainak. Őszintén hitt szépségben, jóságban, szeretetben - irodalmi munkásságában inkább motiválta a szolgálat, mint a személyes becsvágy, s amíg bírta erővel, energiával és egészséggel, versei társaságában ott volt minden kulturális rendezvényen, irodalmi esten, kiállítás-megnyitón. 2002-ben önerőből, saját kiadásban megjelenttette egyetlen önálló kötetét, „Aki szeretni megtanít” címmel, amelyről a neves esztéta, György Péter írt bensőséges, empatikus hangvételű méltatást az Élet és Irodalom hasábjain. És írt egyre; írt, amikor négy éve özvegységre jutott, írt, amikor megbetegedett - végül írt, amikor már mindörökre ágyhoz kötötte egészségi állapota. Mi, helyi szerzők, alkotók és firkászok pedig olykor érdeklődtünk – aztán soká elmaradtunk. Irénke néni pedig olykor jelentkezett – aztán már csak a szomorú hír érkezett. S nemcsak a halál híre, hanem azzal együtt az elmúlt temetésé is. Elbúcsúzni sem tudtunk – én magam sem. Így vagyok egyszerre felmentve, de felelős is, hogy megszegtem szabódva megígért, bevállalt kötelezettségemet: „Neked kell majd elbúcsúznod a síromnál, itt van ez a versem, olvasd akkor fel”, kérte még évekkel ezelőtt…

Drága Irénke néni! Ne maradjak adósa halálában sem: közreadom saját sírversét, remélve megbocsátó fejbólintását egy másik dimenzióból, így május végén, meg nem élt 77. születésnapja környékén. S adjon örök nyugodalmat az oly sokat megénekelt Mennyei Atya.
 L. I.

Zsigri Józsefné
A KÖLTŐ HALÁLA
 
A tömeg nagy,
Költőre vár,
Valaki a versét
Szavalja már.
 
A költő nem jön,
Hiába vársz,
Fáradt testét
Alig vonszolja már.
 
Nem lát mást,
És nem érez,
Csak a verseket
Írja tenéked.
 
Papírt és tollát keresi,
Mert ami még szívét élteti,
Egy régi vers, egy szó: szerelem,
Le kell még írni.
 
Veletek van mindig,
Ő csak rátok gondol,
Hogy szép volt veletek,
És téged vigasztaljon.
 
Nézd a ruháját,
Kicsit szakadt,
De az öreg költő
Észre sem veszi azt.
 
Az ünneplőt csak
Akkor ismeri,
Ha a tömeg
Szívéből élteti.
 
Nem dicsőségre vágyik ő,
Alázattal hozzád beszél,
Neked versel,
Értsd meg őt.
 
Nézd a kis bogár is
Utat világít a többinek,
A költő is küldi a fényt
Mindenkinek.
 
Ha szívéből a verset mindet kiírta,
Nincsen, aki a versét olvassa,
És mikor már mindenki elhagyja,
Leül, szemét behunyja,
Kezéből a toll kiesik,
Hallod, kondul a harang,
A költőt temetik.
Hirdetés


 

Copyright © 2009 - www.fotcafe.hu 551 Group - kiadványszerkesztés, tördelés, szórólapkészítés Fóton