Fót Café - Fót képes magazinja, Fóti hírek, Események Fóton, Képek Fótról, Fót városi videók
Aktuális szám
Korábbi számok

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/12

2014/11

2014/09

2014/07

2014/06

2014/05

2014/04

2014/03

2014/02

2014/01

2013/12

2013/11

2013/10

2013/09

2013/08

2013/07

2013/06

2013/05

2013/04

2013/03

2013/02

2013/01

2012/12

2012/11

2012/10

2012/09

2012/07

2012/06

2012/05

2012/04

2012/03

2012/02

2012/01

2011/12

2011/11

2011/10

2011/09

2011/07

2011/06

2011/05

2011/04

2011/03

2011/02

2011/01

2010/12

2010/11

2010/10

2010/09

2010/07

2010/06

2010/05

2010/04

2010/03

2010/02

2010/01

2009/12

2009/11

2009/10

2009/09

2009/07

2009/06

2009/05

2009/04

2009/03

2009/02

2009/01

2008/12

2008/11

2008/10

2008/09

2008/07

2008/06

2008/05

2008/04

2008/03

2008/02

2008/01

2007/12

2007/11

2007/10
Fót Sportja Fót Café Fotógalériák Fót Café Videók


 

 

 

Hőtérkép

Gépkocsivezetők !

2008-06-24 09:38:34

Gépkocsivezetők, új jogszabályok május 1.-től ..

 Novák G. Zsolt őrnagy, Fót rendőrörs-parancsnoka:
 
Április hónap második felében több akciót is tartottunk a társhatóságokkal, amelyek céljai között a színesfémlopások megelőzése és felderítése, a környezetvédelmi, illetve a munkaügyi szabályok betartásának ellenőrzése szerepelt.
2008. április 17-én a Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség „Zöld Kommandó” akciósorozatához kapcsolódóan a Fót területén lévő fémhulladéktelepek ellenőrzését hajtottuk végre, amely kapcsán az ellenőrzött telepek üzemeltetői ellen a hatóság környezetvédelmi eljárást kezdeményezett.
2008. április 19-én a fóti rendőrörs járőrei az önkormányzat környezetvédelmi előadójával és mezőőreivel Fót külterületét ellenőrizve „vadásztak” a fatolvajokra, a hulladékukat illegálisan közterületre lerakókra, illetve a tiltott kéjelgés szabálysértését elkövetőkre. Két környezetét szennyező állampolgárral szemben szabtak ki bírságot, míg feltartóztattak egy személygépkocsi vezetőt, aki a járműve csomagterében hatalmas fűrészt tartva rótta a fóti határt. Akciónk feltételezhetően fakivágási akciót hiúsított meg. Tiltott kéjelgés miatt 4 fővel szemben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást.
2008. április 22-én az OMMF Közép-Magyarországi Munkaügyi Felügyelőségének munkatársaival végzett közös ellenőrzés alkalmával a feltárt szabálytalanságok miatt 5 munkáltatóval szemben előreláthatólag több mint egy millió forint bírság kerül kiszabásra. Fót területén ellenőrzésre került egy vashulladékot feldolgozó telep, valamint egy társasházi építkezés.
 
Közös ellenőrzéseinket tovább folytatjuk az év hátralévő részében is. Az önkormányzat mezőőreivel a közös szolgálatunk folyamatos. 
 
S végül a gépjárművezetőket érintő jogszabályváltozásról, a május 1-től hatályba lépő objektív felelősség elvéről. Az üzembentartóval, illetve használóval szemben az egyes előírások megszegése esetén azok súlyosságának arányában 30 000 Ft és 300 000 Ft közötti bírságot kell kiszabni. Az eljáró hatóságnak méltányosságot gyakorolni nincs lehetősége. Amennyiben az üzembentartó a járművét másnak használatba adta és ezt meghatározott, dokumentált módon bizonyítja, a bírságot a használatba vevő személynek kell megfizetni. Ez azt jelenti, hogy az üzembentartónak nem elegendő a hatóságot arról tájékoztatnia, hogy a járművet más személy (pl. hozzátartozó) vezette, hanem ennek igazolására meghatározott okiratokat, menetleveket, fuvarlevelet kell a hatóság részére benyújtani.
A jármű más személynek történő használatba adása esetén fokozott körültekintéssel célszerű eljárni, mert amennyiben a használatba vevő személy a kiszabott bírságot nem fizeti meg, továbbá azt tőle nem lehet behajtani, abban az esetben azt az üzemben tartónak kell megfizetnie.
Az objektív felelősség elve kiterjed:
•          a megengedett legnagyobb sebességet túllépőkre,
•          a vasúti átjárón való áthaladásra,
•          a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző-készülék jelzéseire,
•          a járművel történő megállásra és várakozásra,
•          az autópálya leállósávjának igénybevételére,
•          a behajtási tilalomra,
•          a természetvédelmi előírásokra is.
Hirdetés


 

Copyright © 2009 - www.fotcafe.hu 551 Group - kiadványszerkesztés, tördelés, szórólapkészítés Fóton